דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
30 באוגוסט 2001 | מהדורה 05

השפה השלטת

גיליון חמישי

מגזין "ארץ אחרת" לקח על עצמו לברר את מהותן של המועקות שמהן סובלת הציבוריות הישראלית. להערכתנו, אחת המועקות המרכזיות סובבות סביב נושא השפה.

המרכיב הבולט ביותר במועקה זו הוא העדר הייצוג של עולם האמונות והדעות של קבוצות ישראליות חשובות בתוך השפה התרבותית השלטת. דהיינו: השפה שבה מדברים אנשי התקשורת, האקדמיה, הכלכלה, התרבות והמשפט הישראלים מתבצרת בתוך עמדה של ניכור – ולעתים גם של בוז – כלפי הקבוצות האחרות. בכך היא מחמיצה את האפשרות לשקף התרחשויות רוחניות ותרבותיות מרתקות, המתרחשות עכשיו, בעולמות ישראליים אחרים. השפה התרבותית השלטת השטיחה את מורכבות ההוויה המקומית והפכה אותה לפלקאטית. כתוצאה מכך הפך הדיון הציבורי בשנים האחרונות לעקר.

היבט נוסף של הבעיה נעוץ בסטריאוטיפיות. אנשים אמיתיים אינם מוצאים את עצמם כלולים בשפה. מורכבותם איננה באה לידי ביטוי. ישנו פער בלתי נסבל בין השפה הקלישאית והמקטלגת לבין עומקו וחד-פעמיותו של הסיפור היהודי והישראלי. השפה הישראלית השלטת כיום מסתפקת בשרטוט גבולות ברורים בין הסקטורים השונים בחברה ואיננה מאפשרת התבוננות פנימית באנשים בשר-ודם, החיים כאן.

סם החיים של החברה מתחיל מן המקום הזה: משינוי הנפח והעומק של השפה. מנכונות להכניס פנימה, אל תוך הישראליות, את הקולות שכיום הם עדיין בחוץ.

המאמר פורסם בגיליון מספר 5 : השפה השלטת. לחצו כאן להזמנת הגיליון

במבי שלג היתה העורכת הראשית והמייסדת של "ארץ אחרת"

תגובות פייסבוק

תגובות

תגובות

הגיבו לכתבה