דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
29 בדצמבר 2005 | מהדורה 31

זהויות במעבר: יהודים וישראלים בעידן הספק

"זהויות במעבר" הוא גיליון שונה במתכונתו משלושים הגיליונות שקדמו לו. הוא אינו עוסק בציבור ישראלי מובחן, או בשאלה אקטואלית ואקוטית, אלא במצבי תודעה. בגיליון זה ביקשנו לתת ביטוי לתהליך הרוחש מתחת לפני השטח והצובר, לדעתנו, תאוצה ועוצמה: תהליך ההשתנות והמעבר של ההוויה הישראלית והיהודית מזהות קשיחה וסקטוריאלית לזהות חדשה, שאינה מגובשת לעת-עתה.

חלק ניכר מן הדוברים והדוברות בגיליון השתייכו בעברם לקבוצה מובחנת בחברה ונדדו ממנה, אך לא השלימו את מהלך הנדידה. דהיינו, הם לא "נחתו" בעולם שמנגד. מצד אחד הם אחוזים בעברם, ומצד שני הם אחוזים בשינוי שעשו.

היחידים הדוברים בגיליון הם במידה רבה נציגים של קבוצה אנושית גדולה מאוד, החשים געגועים למה שהם מכנים "מלאוּת החיים הישראלית", שצריכה להכיל בו-בזמן קודש וחול, גופניות ורוחניות, לאומיות וצדק.

כמו בפתרון קו חידה, מובילים אותנו הכותבים והמרואיינים אל תוך הניסיון האישי שלהם, ומאפשרים לנו להבין באמצעותו רובד שנסתר מהעין הציבורית. ההבנות הללו יקרות בשל כנותן, וכן מפני שרבות מהן נקנו במחיר של שבר אישי קשה.

שנים ארוכות הייתה הבמה הישראלית הציבורית שייכת לעולמות של קצוות: חדים, ברורים, נטולי ספק. עידן שלטון הקצוות בחברה הולך ומסתיים, ועמו נולדת ההכרה המהוססת בדבר שינוי כלשהו שהעת בָּשׁלָה לו, אך הוא טרם בא.

הגיליון הזה הוא גיליון של בטרם. גיליון על אנשים שחיים בתקופה של ספקות גדולים וודאויות מועטות. גיליון על עצמנו, שצריכים ללדת בכוחנו-שלנו את הפרק הבא בתולדות היהודים.

במבי שלג

לקריאת הכתבה הזמנו את גיליון ספר 31 של "ארץ אחרת"

במבי שלג היתה העורכת הראשית והמייסדת של "ארץ אחרת"

תגובות פייסבוק

תגובות

תגובות

הגיבו לכתבה