דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
31 בדצמבר 2007 | מהדורה 42

כשהחיים אינם מובנים מאליהם

לחיים בצל מלחמה וטרור יש מחיר נפשי אישי וחברתי כאחד. דיון פומבי, השוזר את האיום על הקיום ובמקביל מזהה ומכיר במחיר המלחמה והחשיפה הממושכת לטרור, הוא תנאי הכרחי להיווצרות של שינוי וליציאה ממצב של אטימות חברתית. אורית נוטמן-שוורץ, ראש המחלקה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, מפרטת את הסכנות לצד השינויים החברתיים החיוביים המתפתחים בקרב קהילות הנתונות במשך תקופה ממושכת תחת אש השתיקה אינה רק סימן לאדישות או לאסקפיזם, אלאביטוי לעובדה שהחברה הישראלית חשה איום מתמיד על קיומה ד"ר אורית נוטמן-שוורץ היא ראש המחלקה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר לקריאת המאמר המלא ניתן להזמין את גיליון מספר 42 של "ארץ אחרת"

לחיים בצל מלחמה וטרור יש מחיר נפשי אישי וחברתי כאחד. דיון פומבי, השוזר את האיום על הקיום ובמקביל מזהה ומכיר במחיר המלחמה והחשיפה הממושכת לטרור, הוא תנאי הכרחי להיווצרות של שינוי וליציאה ממצב של אטימות חברתית. אורית נוטמן-שוורץ, ראש המחלקה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר, מפרטת את הסכנות לצד השינויים החברתיים החיוביים המתפתחים בקרב קהילות הנתונות במשך תקופה ממושכת תחת אש

השתיקה אינה רק סימן לאדישות או לאסקפיזם, אלאביטוי

לעובדה שהחברה הישראלית חשה איום מתמיד על קיומה

ד"ר אורית נוטמן-שוורץ היא ראש המחלקה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר

לקריאת המאמר המלא ניתן להזמין את גיליון מספר 42 של "ארץ אחרת"

אורית נוטמן-שוורץ עמדה בראש המחלקה ללימודי עבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר והיא עתה יו"ר המועצה לעבודה סוציאלית

תגובות פייסבוק

תגובות

תגובות

הגיבו לכתבה