דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
29 במרץ 2007 | מהדורה 38

לא כנועות: מאבקים נשיים מקומים

מגילת העצמאות, הטקסט המכונן של המדינה היהודית, קובעת בלשון שאינה משמעת לשתי פנים כי "מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין". עם זאת, להצהרה הנאצלת הזאת יש עדיין ביטוי חלקי בלבד בחיי היום-יום שלנו.

במהלך העבודה על גיליון זה, העוסק במצבן של נשים בישראל כיום, על סיכוניו וסיכוייו, התברר לנו כי אם יש תכונה משותפת לנשים ישראליות, הרי זו העובדה כי רבות מהן אינן נוטות לפסיביות.

הגיליון הנוכחי אינו מתיימר לטפל בכל הנושאים הנוגעים לנשים המקומיות, ואף אין לו יכולת לפרוש יריעה כה רחבה. אבל הראיונות והמאמרים המופיעים בו מציבים מראה כפולה, ולטעמי רבת-כוח, על אודות המציאות הנשית העכשווית, שאם ניתן לתמצת אותה במילים ספורות, נאמר שהיא מכילה סבל, מאבק והתקדמות. המצב אינו סטאטי. הוא משתפר. הוא משתפר לאט, כתוצאה ממאבקים מקומיים בתחומי חיים שונים ובקרב סוגי ציבור שונים, מאבקים שלעתים מנהלים אותם נשים בודדות, לעתים קבוצות של נשים, ולעתים קבוצות המשותפות לנשים ולגברים.

במאבק לשינוי מעמדן וזכויותיהן של הנשים בישראל מרתק תפקיד הנשים, הבוחרות לערוך את השינוי בתוך העולם המסורתי. זוהי תופעה חשובה, שכן נשים אלה אינן נותנות גט לעולם שגדלו בו, אלא מנסות לעצב אותו מחדש דווקא מתוך הערכה לערכים מסוימים שלו.

מעמד הנשים הוא קו פרשת המים שבין מודרנה לפונדמנטליזם. ספק אם יש עוד נושא טעון כנושא הזה במאבק המתחולל בימים אלה בתרבויות כולן. ישראל, הניצבת על קו-התפר שבין התרבויות ומכילה את הקרע הזה בתוכה, היא לפיכך סוג של מקרה מבחן.

במבי שלג היתה העורכת הראשית והמייסדת של "ארץ אחרת"

תגובות פייסבוק

תגובות

תגובות

הגיבו לכתבה