דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
28 בפברואר 2008 | מהדורה 43

פורשי האוצר ומשרותיהם החדשות

רוב הכלכלנים הפורשים ממשרד האוצר ומשתלבים בעולם העסקים עושים זאת בטבעיות גמורה ובלי להרגיש בקיומו של ניגוד אינטרסים כלשהו. מנקודת מבטם – עד היום הם שירתו את המנוע של כלכלת המדינה מתוקף תפקידיהם הממלכתיים, ומהיום הם משרתים אותו ישירות. אריה דיין התחקה אחר האנשים והתופעה והגיע למסקנה שהמהלך הזה גורם להשתלטותו של סקטור אחד בחברה על הנכסים של כל האחרים איור: זאב אנגלמאייר אריה דיין הוא עיתונאי לקריאת המאמר המלא ניתן להזמין את גיליון 43 של "ארץ אחרת"

רוב הכלכלנים הפורשים ממשרד האוצר ומשתלבים בעולם העסקים עושים זאת בטבעיות גמורה ובלי להרגיש בקיומו של ניגוד אינטרסים כלשהו. מנקודת מבטם – עד היום הם שירתו את המנוע של כלכלת המדינה מתוקף תפקידיהם הממלכתיים, ומהיום הם משרתים אותו ישירות. אריה דיין התחקה אחר האנשים והתופעה והגיע למסקנה שהמהלך הזה גורם להשתלטותו של סקטור אחד בחברה על הנכסים של כל האחרים

איור: זאב אנגלמאייר

אריה דיין הוא עיתונאי

לקריאת המאמר המלא ניתן להזמין את גיליון 43 של "ארץ אחרת"

אריה דיין הוא עיתונאי

תגובות פייסבוק

תגובות

תגובות

הגיבו לכתבה