דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה

תמכו בנו

תמיכה בארץ אחרת תחזק את העיתונות האיכותית.  ארץ אחרת הוא כלי תקשורת ייחודי בנוף תרבות הרייטינג.  נאמן למטרותיו כתב העת עוסק בהצבת סדר יום של ממש לחברה הישראלית, כשהוא לוחם בהסחת הדעת המניפולטיבית של תרבות הרייטינג, המרחיקה את החברה מדיון רציני בבעיותיה וביעדיה.

תרומה לארץ אחרת היא, על כן, תרומה להתאוששות הדיון הציבורי בארץ, ותרומה למען עיתונות איכותית המאמינה בקוראים הערניים, המחויבים לחברה ולעתידה.

ארץ אחדת , ע"ר, מספר 580341493,  מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

תרומות ניתן להעביר באמצעות:

  • PEF
  • NIF
  • צק'ים ניתן לשלוח למשרדי ארץ אחרת, ת.ד. 92, ירושלים 9100002