דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 17

הגיור: האתגר והמבחן הגדול של הציונות