דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 22

החתונות שלנו: הטקס כתעודת זהות ישראלית