דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 31

זהויות במעבר יהודים וישראלים בעידן הספק

+

מצב של יתמות

כמו ילדים אבודים ומפוחדים, שנקלעו לסביבה לא מוכרת ומוכנים לראות בכל קורת-גג רעועה…