דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 37

אהבת ישראל לאחר הפוסט-ציונות

+

סיפור אהבה קוסמי

האהבה היא המצע היחיד להתפתחות הנפש ולגיבושה של תודעת ה"עצמי". ברוך כהנא, פסיכולוג…

+

נבדלת

במידה לא מבוטלת של מבוכה אני מודה, ש"סבלות העם היהודי שיוו לחיי ההווה שלי יוקרה…