דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 44

התורה והחיים: מה צריך ללמוד עכשיו

+

לא מאהבה

ארבעים שנה חלפו מאז החל נזיר מג'לי ללמוד תנ"ך בבית הספר הערבי "טרה סנטה"…