דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 47

למה ביאליק: לחזור לשאלות הגדולות

+

לשון המראות

"מראה מקום" הוא בדרך כלל מונח טכני, אך הספר "מראה מקום" מוציא את המונח הזה מידי פשוטו.…