דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 52

העושים לביתם: דיוקנה של האליטה הישראלית