דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 53

כולנו עובדי קבלן – גזילת הזכויות של העובדים בישראל

+

שבורים

מנהיגי הפועלים שהופיעו בגלוי בסרטים "שביתה" ו"זהב לבן, עבודה שחורה" פוטרו. חמש שנים…