דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 53

כולנו עובדי קבלן – גזילת הזכויות של העובדים בישראל

+

ומגן אין בעדנו

התערערות מעמדה של הסתדרות העובדים פגעה פגיעה אנושה בזכויות העובדים בישראל. פרופ'…