דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 61א

שפה למהפכה

+

מפריטים את הים

מפשירים אדמות לבנייה. עם המלים האלה אין להתווכח. כל ההרגלים, והמראות, והריחות,…