דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 66

זנות בישראל – תעשיה של שפחות