דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מהדורה 73

מדוע יש התרכזות מופרזת בעיסוק בשמיטה? צילום: דורית שרפשטיין

על מה אנחנו לא מדברים כשאנחנו מדברים על שמיטה