דלג לתוכן הראשי
עיתון בשירות החברה
מאמרים מאת מיכאל בירנהק

פרופ' מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב